Thursday, November 26, 2015

Brza izrada tehničke dokumentacije

Izada tehničke dokumentacije je u većini slučajeva mukotrpan i dug proces, koji inženjerima oduzima dosta vremena a samim tim gubi se dosta novca. Programski paketi za 3D modeliranje u sebi sadrže module koji omogućavaju automatsko generisanje tehničke dokumentacije za 3D modelirani proizvod (dio).


Glavna prednost ovakvog načina dobijanja tehniče dokumentacije je u tome što je to puno brži proces nego da se vrši crtanje tehničke dokumentacije od samog početka. Također bitna prednost je u tome što ukoliko dođe do bilo kakve izmjene dizajna, tj. dimenzija proizvoda, ta izmjena se automatski odražava i na tehničku dokumentaciju.